0009 Pražský hrad interiéry (chrám sv. Víta, Starý Královský palác, Zlatá ulička, bazilika sv. Jiří) - (2-2,5 hod.)

Nejoblíbenější

Během prohlídky s naším průvodcem navštívíte památky Pražského hradu, všechna čtyři nádvoří a interiéry katedrály sv. Víta, Starého královského paláce s Vladislavským sálem a defenestračním oknem, baziliku sv. Jiří s hrobkou sv. Ludmily a Zlatou uličku s mnoha malými domky, opevněním a věžemi - Bílá věž, Daliborka. Program je ukončen na Pražském hradě. Během prohlídky se tak seznámíte s historií, architekturou, známými architekty a především panovníky, kteří se zasloužili o rozvoj Pražského hradu: kníže Bořivoj, svatý Václav, kníže Spytihněv, Jan Lucemburský a Karel IV., Vladislav Jagellonský, Rudolf II., Marie Terezie, Tomáš Garrigue Masaryk. Mnozí panovníci jsou pohřbeni v chrámu sv. Víta. Víte, kde jsou ukryty korunovační klenoty a jak je to s klíčy, které poklad střeží? Byli jste na Pražském hradě naposledy ve škole? Není čas si místa připomenout a prožít tak kulturně hodnotný den? 

Vstupné: platí se na místě dle platného ceníku Pražského hradu, tj. plné vstupné pro dospělou osobu 250 Kč, snížené vstupné: děti 6 - 15 let, studenti denního studia do 26 let vč., senioři od 65 let 125 Kč, děti do 5,99 let ZDARMA; rodinné vstupné 500 Kč (platí pro 1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)

Místo setkání s průvodcem: před restaurací Lví dvůr, U Prašného mostu 51/6, 118 00 Praha 1-Hradčany, zastávka tramvaje Pražský hrad, mapa zde

MHD: při prohlídce se nevyužívá MHD

Místo ukončení prohlídky: na Pražském hradě

Hledáte spoj MHD v Praze? Doporučujeme plánovač trasy zde 


Zvolte si variantu:

160,00 Kč 220,00 Kč