Naše průvodkyně Jana Krásná napsala o Praze

07.06.2020

I když se to zdá být nelogické, začnu o Praze propagací jiných světových velkoměst, a sice jejich světoznámými slogany:
"Všechny cesty vedou do Říma!"
"Vidět Neapol a zemřít!"
"Být slepý nebo nevidět Alhambru je stejné neštěstí..."
"Kdo neviděl Lisabon, neviděl nic dobrého!"
"Jsi ochuzen, jestliže jsi neviděl Athény ; jsi osel, jestliže jsi je viděl, a nebyl jimi nadšen - a jestliže jsi je dobrovolně opustil, pak jsi hlupák!"...
Asi se divíte, proč takový úvod - pak je na místě stručné vysvětlení. Vycházím ze zkušeností moudrých cestovatelů. I když i o Praze jsou známy výroky známých osobností, že Praha je nejkrásnější město na světě (Alexander von Humboldt), že poskytuje nejkrásnější panoráma na světě (mnoho turistů) nebo že je krásnější než Řím a Lisabon dohromady (francouzský publicista Jean-Claude Gouillebuld), musíme si uvědomit: krása měst je nesrovnatelná...
Vezměme si třeba Itálii, cíl turistů z celého světa. Proč například závidět Římu, že do něho vedou všechny cesty? Praha to nepotřebuje zdůrazňovat, protože leží přímo v srdci Evropy, takže jí od nepaměti procházejí veledůležité cesty od západu k východu a od jihu (z Říma) na sever. A pokud se týká proslulých římských pahorků - stejný počet obklopuje i centrum Prahy...
Je nám velmi sympatická Pisa s její šikmou věží. Některé pražské věže jsou ale také nakloněny, i když ne tak moc ; zato jedna z nich nese světoznámý orloj. Naše město není sice tak slavnou galerií renesančního slohu jako Florencie, ale tím, že je právě onou zmíněnou křižovatkou, uchvacuje návštěvníky tak pestrou přehlídkou všech stavebních slohů - od románského po kubismus... Ano, krása měst je nesrovnatelná - Řím je Řím a Praha je Praha.
Také ona má slogan, ten však, protože je založen na rýmu (v Praze je blaze), je cizincům těžko přeložitelný. Ale i bez rýmu je v Praze príma, šťastně, fajn.
Ostatně Praha má také hodně obdivných přívlastků, kterými ji poctili její návštěvníci, mezi nimi např. Humboldt a Goethe:
"Zlatá Praha"
"Matka měst"
"Stověžatá Praha"
"Srdce Evropy"
"Řím severu"
"Magické město"
"Diadém na čele Evropy"...